Firmapræsentation

Skanderborg IT Service ApS blev stiftet i foråret 2005. Det primære forretningsområde er som teknisk underleverandør på ERP-projekter i Danmark og i udlandet. Firmaets hoved­kompetencer ligger på MS Dynamics AX™ og MS Dynamics XAL™ - dvs. de økonomi- og virksom­heds­styringssystemer, der i sin tid blev udviklet af den danske Damgaard-koncern, og som i dag er en del af Microsofts produktsortiment.

Skanderborg IT Service ApS er ejet og drevet af Jesper Goll. Firmaet har i øjeblikket to ansatte: Jesper, samt en administrativ medarbejder på deltid.

Hovedaktiviteten har fra starten været teknisk krævende udviklingsopgaver udført i Dynamics AX: Nyudviklede moduler, tilretninger til standard­systemet og finpudsning/videreudvikling af moduler og tilretninger udviklet af andre.

Sideløbende har der gennem årene været en del aktivitet inden for XAL og C5.

De projekter m.v., Jesper har deltaget i, er be­skrevet i detaljer i hans CV. Aktiviteterne har for det meste ligget i Danmark, dog også med et par større projekter i England (London samt Birmingham).

Jesper har siden 1980'erne arbejdet med system­udvikling i forskellige sammenhænge og har en bred erfaring med forskellige systemer og platforme. Desuden har han løbende arbejdet med dokumen­tation og oversættelse, både i forbindelse med softwareudvikling og i anden sammenhæng.

Ind imellem har der været enkelte undervisnings­opgaver såsom vejledning og coaching af "nye" udviklere.

Værdier

 • Den bedste er løsning er ofte også den billigste
  - på bare lidt længere sigt.
 • Struktureret programmering er et ubetinget gode.
  Hvis man lader være med at rode, slipper man for at rydde op.
 • God dokumentation er i reglen en besparelse, ikke en ekstraudgift.
  Det ønskede niveau af dokumentation er selvfølgelig altid kundens afgørelse.
 • Den vigtigste salgsvare er viden.
  I de fleste tilfælde bør kunden opleve, at der sker en vidensoverførsel.
 • Brugernes perpektiv er uvurderligt.
  Uden en klar opfattelse af, hvordan en løsning skal anvendes i praksis, er det svært at udrette noget meningsfuldt.

Jesper Goll - personligt CV

Jespers CV er efterhånden lidt langt. Projekterfaringen er ordnet med de nyeste projekter først. Der er tre separate sektioner med projekterfaring: AX, XAL og "andet".